Skip to content
Menu

GRATULUJEME KU KROKU, STAŤ SA OBČIANSKYM NESTRANÍCKYM POLITIKOM.

Ešte kým si vytvoríte svoju profilovú stránku Občianskeho politika, je potrebné Vám otvoriť myseľ a ozrejmiť Vám, ako je Vaša účasť na tejto spoločenskej zmene dôležitá a čím k nej prispieť.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že ZMENU spoločenského systému dosiahneme len zmenou myslenia nás samých, čiže Človeka – Pána Občana. Začnime od seba.

Pozitívnej zmeny docielime, keď presvedčíme OBČANOV, aby sa aktívne spolupodieľali na riadení krajiny a tým kontrolovali tých, ktorým odovzdali mandát vo voľbách v zmysle zastupiteľskej demokracie, ktorí majú riadiť krajinu v prospech ,,OBČANA“ . Buďme kontrolnou mocou v štáte a samospráve.

Ak sa zastavíte a nebudete aktívni, naše spoločné posolstvo upadne do bezvedomia, tak ako veľká časť súčasnej populácie. Buď aktívny a presvedčivý, spoločný úspech sa dostaví.

Nedáme sa ovplyvniť žiadnymi oligarchami a veľkými sponzorskými darmi. Aby sme mohli napredovať, je potrebné na dobro veci prispieť symbolickým ročným príspevkom. 

Okrem Tvojho aktívneho prístupu prispej symbolickým členským príspevkom vo výške 12 € / rok. Ak to rozmeníme na drobné, je to 1 € / mesiac a ešte drobnejšie 0,033 € / deň.

 

Ako vynaložíme s Tvojím členským príspevkom? 

Financie členov Občianskeho snemu vynakladáme na reklamnú činnosť a základnú nevyhnutnú činnosť Občianskych snemov. Pamätaj, serióznych zmien v spoločnosti dosiahneme len vtedy, ak budeme nezávislí od sponzorov. Preto neprijímame väčšie dary ako desaťtisíc eur.

Ako bonus vstupu do Občianskeho snemu získaš vlastnú webovú prezentáciu, aby si sa mohol hrdo prezentovať, že si súčasťou zmeny.

Chceš byť súčasťou podielu občana na moci? 

Pomôž nám zakladať Občianske snemy Pán Občan a staneš sa jeho súčasťou. Ukážeme Ti cestu, ako sa formovať na Občianskeho politika. Vyplň krátky formulár.