Skip to content
Menu

MOBILIZUJEME OBČIANSKE SILY

OBČIANSKY SNEM

zakladáme
Celoslovenský Občiansky snem – Pán Občan
Občianske snemy po obciach a mestách

Odstránenie bezdomovectva

Žime v krajine bez občanov bez domova, nezamestnaných a chudobných.

Občianska zmena

Ktorá prinesie PODIEL OBČANA NA MOCI prostredníctvom kontroly do samospráv, orgánov štátu a hospodárstva.

OBČIANSKY SNEM – Pán Občan

Zakladá Celoslovenský Občiansky snem a Občianske snemy po obciach, okresoch a krajoch.

Máme oporu v Ústave

Ústava SR čl. 2 ods.1

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“


A PRETO ZAKLADÁME „NOVÚ OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA, V MIERI, S PODIELOM OBČANA NA MOCI. PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ČLOVEKA NA SLOVENSKU A NA PLANÉTE ZEM.

Každý Človek si zaslúži dôstojnú prácu a život v štastí!

Domov

Zloženie orgánov štátu s Kontrolnou mocou občanov bude nasledovne:

  1. Národná rada SR s dvojkomorovým systémom, kde Horná komora bude na občianskom princípe a Dolná komora na princípe politických strán;
  2. Vytvorenie nového orgánu štátu – Celoslovenský Občiansky snem – Pán Občan;
  3. Ostatné orgány navrhujeme ponechať v súčasnej podobe;
  4. V systéme štátu presadíme vytvorenie štvrtej moci a to Kontrolnej moci, ktorú uplatníme v novej štruktúre štátu a verejnej správe, s PODIELOM OBČANA na MOCI
V štruktúre budovania Občianskych snemov, bude základ postavený na Občianskych snemoch v obciach a mestách, čím konečne naplníme bod Ústavy SR čl.2 ods.1.

KRÍZU SÚČASNÉHO KAPITALIZMU
UŽ NEDOKÁŽE RIEŠIŤ ŽIADNA POLITICKÁ STRANA NA SLOVENSKU A VO SVETE!

CELOSLOVENSKÝ OBČIANSKY SNEM

Cítiš, že je potrebná zmena?

CELOSLOVENSKÝ OBČIANSKY SNEM

ako kontrolná moc v štáte a verejnej správe

Hlavný cieľ Občianskych snemov

Na celoslovenskej úrovni bude občiansky snem obsadený tými najlepšími lídrami zdola, z jednotlivých občianskych snemov obcí a miest. Cieľom občianskych snemov bude evolučná zmena spoločenského systému s novými orgánmi štátu.

Chceš sa stať lídrom občianskeho snemu? Pridaj sa!

Chceme spoločenskú zmenu

Zmena nastane len vtedy, ak zmeníme súčasný hierarchický („pyramídový“) systém „riadenia“, založený na nespravodlivosti a nedôvere, na čiastočne horizontálny (hierarchický) a spravodlivejší systém vzájomnej „spolupráce a konsenzu“, založený na vzájomnej dôvere, bez delenia občanov na ľavicu, pravicu, proruský, či proamerický medzi nimi nie je rozdiel, za všetkým je človek = Pán Občan – je len dobrý alebo zlý človek, či už je veriaci alebo neveriaci.

OZ PÁN OBČAN ZAKLADÁ CELOSLOVENSKÝ OBČIANSKY SNEM A OBČIANSKE SNEMY PO OBCIACH A MESTÁCH

Hľadajme spoločné východiská

Hľadajme východiská ako odstrániť zlé hospodárenie štátu, s nefunkčným Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), s lepšou vymožiteľnosťou práva.

Máme záujem budovať a žiť v krajine bez bezdomovcov, nezamestnaných, chudobných, korupčníkov a NESPRAVODLIVOSTI. Začali sme odhaľovať, pomenovávať nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma, v zahraničí a na celom svete.

Odstrániť ju môžeme len zomknutím väčšiny ľudí s účinnými novými nástrojmi, princípmi, s novým orgánom CSOS – PO a HK NR SR, Ústavou SR a legislatívou.

Najväčšou nespravodlivosťou v súčasnej spoločnosti, dobe je vykorisťovanie človeka človekom, väčšie a väčšie prisvojovanie si nadpráce človeka modernými Oligarchami, ktorým pomáha liberalizmus a neoliberalizmus v podobe nadnárodných spoločnosti – korporácií aj za pomoci.

Domov
Domov